top of page

Koolituste ülevaade

Esmaabi põhikoolitus (16h)

Koolitusel käsitletavad teemad: ​
  • Päästeahel ja hädaabi kutsumine (112)
  • Abistaja ohutus
  • Abitus seisundis inimene
  • Elutähtsate funktsioonide hindamine (teadvus, hingamine)
  • Elustamise ABC
  • Jätkub...

Esmaabi täiendkoolitus (8h)

Koolitusel korratakse ja süvendatakse varemläbitud 16h esmaabi põhi-koolituse teemasid.
 
Harjutatakse praktiliselt elupäästva esmaabi võtteid

Elustamiskoolitus AED aparaadi kasutamisega

Koolitus on mõeldud igale inimesele, sest AED aparaadi kasutamise oskus on meile kõigile eluliselt vajalik.

Iga ettevõtte või organisatsiooni juht, kes hoolib oma töötajatest ja klientidest, peaks korraldama töövõtjatele elustamiskoolituse AED aparaadi kasutamisega.

Praktiliste situatsiooniülesannete lahendamine

Praktiliste situatsioonülesannete lahendamine on iseseisev õpetus, aga samas võib seda võtta kui loogilist järge esmaabi põhi- või täiendkoolitusele.
Koolitusel mängime võimalikult realistlikult läbi sagedamini esinevad õnnetusjuhtumid, et inimesed oskaksid tavaelus kiiresti reageerida ja õigesti käituda.

 

Lühikoolitused ettevõtete tervisepäevadel ja 
suvepäevadel

“Pea asi on peaasi” sõnamängulist, aga päris eluga tihedalt seotud mõtet kandva koolituse põhieesmärk on õnnetuste ennetamine, riskikäitumisest hoidumine ning õnnetusjuhtumite või ootamatute tervisehäirete korral abi osutamine läbi mõistliku ja teadliku tegutsemise. 


 

Lühikoolitus põhikooli
vanema astme ja gümnaasiumi õpilastele, laste- ja noortelaagrites osalejatele

Lastele ja noortele pole võõras arvamus, et minuga nii ei juhtu ning sageli võetakse enesele aru andmata asjatuid riske ja arvatakse, et minul läheb õnneks. Mõtlematuid riskikäitumisi põhjustavad ka esmatutvus alkoholi ja narkootikumidega. 

"Mida teha, kui minuga on siiski juhtunud..." on loeng laste ja noorte riskikäitumise ennetamisest.

Loengud lastevanematele

Laste õnnetustega seotud kiirabikutseid ei esine väga sageli. Samas on need õnnetuslood oma olemuselt üsna sarnased juba juhtunutega. Suur osa õnnetuste tekkepõhjuseid on täiskasvanute tahtmatult tehtud vead. Loengul õpimegi mõistlikku käitumist, et õnnetusi lastega ei juhtuks
 

Loengud eakatele

Loengud vanemaealistele, et mitte jääda õnnetustes elule kaotajaks, vaid elada täisväärtuslikult ka vanemas eas. Loengul proovime muuta levinud mõttemalle, et kummutada 
abiandmist puudutavaid müüte. Õpime, kuidas varakult ära tunda õnnetust, mis aitaks vältida kogu ülejäänud elu võimalikku painajalikku kahetsust - miks ma jäin kuulama oma kaaslast ja varem ei kutsunud kiirabi…miks ma ei proovinud abi anda? 


 

Koolitused või lühiloengud kogukondadele, sõpruskondadele

Kogukonnas või sõpruskonnas puudutab iga õnnetusjuhtum kõiki liikmeid eriti valusalt. Tähtis on osata märgata, kui kellegagi on midagi juhtunud. Üheselt mõtlevate ja üheselt tegutsevate kaaslaste seas ei teki segadust abiandmise vajalikkusest ja sellest, mida ja kuidas teha. Ühiselt selgeks õpitud mõtted ja teod julgustavad märkama abivajajat ja annavad oskuse ka ühiselt kiireks abiosutamiseks.
bottom of page