top of page

Mida koolituselt oodata

  • Arvestan kõikide teemade käsitlemisel koolituse tellija töö iseärasusi ja tegevusvaldkonna riske

  • Kogu käsitletav materjal õnnetusjuhtumitest ja äkkhaigestumistest esitletakse reaalse video- ja pildimaterjalina

  • Kõik osalejad saavad kirjaliku materjali koolitusel läbitud teemadest

  • Koolituse praktiline osa toimub vastavalt osalejate arvule, väikeste gruppidena (vajadusel teise koolitaja juhendamisel)

  • Kõik kursuse teoreetilise ja praktilise osa edukalt läbinud saavad selle kohta vastava tunnistuse

Tutvu erinevate esmaabikoolitustega

Võta ühendust

Arutame ja leiame koos Sulle sobiva teemaga koolituse või loengu.

bottom of page