Mida koolituselt oodata

  • Arvestan kõikide teemade käsitlemisel koolituse tellija töö iseärasusi ja tegevusvaldkonna riske

  • Kogu käsitletav materjal õnnetusjuhtumitest ja äkkhaigestumistest esitletakse reaalse video- ja pildimaterjalina

  • Kõik osalejad saavad kirjaliku materjali koolitusel läbitud teemadest

  • Koolituse praktiline osa toimub vastavalt osalejate arvule, väikeste gruppidena (vajadusel teise koolitaja juhendamisel)

  • Kõik kursuse teoreetilise ja praktilise osa edukalt läbinud saavad selle kohta vastava tunnistuse

Tutvu erinevate esmaabikoolitustega

Võta ühendust

Arutame ja leiame koos Sulle sobiva teemaga koolituse või loengu.