top of page

Praktiliste situatsioonülesannete lahendamine

Koolitusel mängime läbi sagedamini esinevad õnnetusjuhtumid,

et inimesed oskaksid tavaelus kiiresti reageerida ja õigesti käituda.

Traumad, mürgistused ja äkkhaigestumised on lavastatud tavaelulistes situatsioonides

nagu näiteks infarkt, saetrauma, kukkumine redelilt või trepilt, uppumine, krambid,

allergia, diabeet, minestamine, alko, jahtumine, põletused, avarii.

Situatsioonülesandeid võib lahendada ka koolituse tellija töökohal,

kus lähtun ettevõtte tegevusest tulenevatest võimalikest riskidest.

Praktiliste situatsioonülesannete lahendamine võib olla ka loogiline järg esmaabi põhi- või täiendkoolitusele.

bottom of page