top of page

Esmaabi täiendkoolitus 8h

Koolitus on mõeldud asutuste ja ettevõtete töötajatele, ettevõtete esmaabiandjatele, tervise ja tööohutuse spetsialistidele, koolide ja lasteaedade õpetajatele, tervisemeeskondade liikmetele, huvijuhtidele,

laste- ja noortelaagri kasvatajatele, treeneritele.

 

Koolitus, loeng või lühiloeng sobib kõikidele inimestele.

Koolitusel korratakse ja süvendatakse varemläbitud 16h esmaabi põhikoolituse teemasid.

Harjutatakse praktiliselt elupäästva esmaabi võtteid:

  • Elustamine (soovi korral imiku ja väikelapse elustamine)

  • Elustamine AED aparaadiga

  • Väliste verejooksude sulgemine

  • Hingamisteede vabastamine ja vabana hoidmine (püsiv külliliasend)

  • Heimlichi võte

  • Šoki esmaabi

Esmaabikoolituse läbiviimisel juhindutakse sotsaalministri määrusest 14.12.2000 nr 80 "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord"

Juuniori elustamine.jpeg
bottom of page