top of page

Esmaabi põhikoolitus 16h

Koolitus on mõeldud asutuste ja ettevõtete töötajatele, ettevõtete esmaabiandjatele, tervise ja tööohutuse spetsialistidele, koolide ja lasteaedade õpetajatele, tervisemeeskondade liikmetele, huvijuhtidele,

laste- ja noortelaagri kasvatajatele, treeneritele.

Koolitus, loeng või lühiloeng sobib kõikidele inimestele.

Koolitus algajatele viiakse läbi kahel päeval.

Koolitusel käsitletavad teemad: 

 • Erakorralise meditsiiniabi süsteem Eestis

 • Päästeahel ja hädaabi kutsumine (112)

 • Abistaja ohutus

 • Abitus seisundis inimene

 • Elutähtsate funktsioonide hindamine (teadvus, hingamine)

 • Elustamise ABC

 • Šokk, esmaabi

 • Teadvusetus, esmaabi

 • Verejooksu sulgemise võimalused

 • Traumad, traumade ennetamine

 • Välisfaktoritest tingitud kahjustused ja nende ennetamine

 • Mürgistused, alkohol, narkootikumid ja nende ennetamine

 • Haiguslikud seisundid ja nende ennetamine

 • Põhjus- tagajärg seosed õnnetuste tekkimisel

 • Elupäästva esmaabi võtete praktiline harjutamine

 • Vastavalt soovile imikute ja väikelaste elustamise eripärad

 • Praktiline harjutamine

 • Elustamine AED aparaadiga

Esmaabikoolituse läbiviimisel juhindutakse sotsaalministri määrusest 14.12.2000 nr 80 "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord"

TUUL2326 copy2.jpeg
bottom of page