top of page

Andrus Lehtmetsa
ESMAABIKOOLITUS

Lihtne ja loogiline, 

eluline ja õnnetusi ennetav

 

Aitan muuta inimestel väljakujunenud tavamüüte ja mõttemalle esmaabist. Õpetan märkama abivajajat ja julgustan vajadusel andma esmaabi. Kasutan kogemusõpet läbi kõige sagedamini esinevate õnnetusjuhtumite. Julgustan tegutsema läbi minu õpilaste poolt abiandmisel kogetud edulugude.

Tutvu erinevate esmaabikoolitustega

bottom of page