Andrus Lehtmetsa
ESMAABIKOOLITUS

Esmaabikoolitustel järgin põhimõtet, et õpetus oleks

lihtne ja loogiline, eluline ja õnnetusi ennetav.

Õpetan märkama abivajajat ja julgustan vajadusel andma esmaabi. Aitan muuta inimestel väljakujunenud tavamüüte ja mõttemalle esmaabist. Kasutan kogemusõpet läbi kõige sagedamini esinevate õnnetusjuhtumite. Julgustan tegutsema läbi minu õpilaste poolt abiandmisel kogetud edulugude.

Tutvu erinevate esmaabikoolitustega.